Supertaten Swigod Hynod

Supertaten Swigod Hynod

Regular price
£5.99
Sale price
£5.99
Regular price
Coming soon
Unit price
per 
Tax included. Shipping calculated at checkout.

It's night in the supermarket, and the vegetables are having their weekly bath. But ... what's this? SOMEONE has changed the bubble mixture for something else: WONDER BUBBLES! Will Supertaten and the other vegetables succeed in clearing the bubbles from the aisles and place the BUBBLE PEA back in the freezer ...? A Welsh adaptation of Supertato Bubbly Troubly.

Mae hi’n nos yn yr archfarchnad, ac mae’r llysiau’n cael eu bath wythnosol. Ond … beth yw hyn? Mae RHYWUN wedi cyfnewid y cymysgedd swigod am rywbeth arall: SWIGOD HYNOD! Fydd hi ar ben ar Supertaten a’r llysiau? Neu a allan nhw glirio’r swigod o’r eiliau a rhoi’r BYSEN MEWN SWIGEN yn ôl yn y rhewgell . . .? Addasiad Cymraeg o Supertato Bubbly Troubly.