Mae Pob Uncorn yn Hoffi Enfys … Tybed?

Mae Pob Uncorn yn Hoffi Enfys … Tybed?

Regular price
£6.99
Sale price
£6.99
Regular price
Ar y ffordd
Unit price
per 
Tax included. Shipping calculated at checkout.

If you think that you know every unicorn, you are about to have a surprise! I AM NOT LIKE ANY OTHER UNICORN. Do I smile nicely? No. Do I act nicely? Who - me? Pink things? Yuck! AND PLEASE DON'T MENTION POOH OF ALL COLOURS ... We all like different things, but that makes no difference, does it? We can still be friends!

Os ydych chi’n credu eich bod chi’n nabod pob uncorn, rydych chi ar fin cael sioc! DYDW I DDIM YN DEBYG I UNRHYW UNCORN ARALL. Ydw i’n hoffi gwenu’n dlws? Nac ydw. Actio’n neis? Pwy – fi? Pethe pinc? Ych a fi! A PHEIDIWCH Â SÔN AM BW POB LLIW … Rydyn ni i gyd yn hoffi pethe gwahanol, ond does dim ots, nag oes? Rydyn ni’n dal yn gallu bod yn ffrindie!