Diwrnod Prysur y Ffermwr/Farmer's Busy Day

£5.99

Dewch i helpu i gasglu afalau, i fwydo'r moch, i chwilio am oen sydd ar goll, a mwy. Cewch gwrdd 'r holl anifeiliaid ar y fferm ac 'r ffermwr hefyd yn y llyfr bywiog, dwyieithog hwn.

Join in with picking the apples, feeding the pigs, searching for a lost lamb, and more. Meet all the animals on the farm, and also the farmer, in this lively, bilingual book.

Add to Cart:

  • ISBN: 9781784230692

Hawlfraint © 2018 Dref Wen. Powered by Zen Cart.