Hugan Fach Goch / Little Red Riding Hood

£3.99

Fersiwn dwyieithog o'r stori draddodiadol. Cynhyrchwyd y llyfr hwn yn Gymraeg a Saesneg er mwyn i blant o gartrefi Cymraeg a chartrefi Saesneg fedru ei fwynhau. Gall rhieni Cymraeg, a rhai sy'n dysgu Cymraeg, ddarllen y fersiwn Gymraeg, a rhieni Saesneg eu hiaith ddarllen y fersiwn Saesneg.

A dual-language telling of the traditional tale. This book has been produced in Welsh and English so that it can be enjoyed by children coming from both Welsh and English speaking homes. Welsh speaking parents, and those learning Welsh, can read the Welsh version, while English speaking parents can read the English version.

Add to Cart:

  • ISBN: 9781855968530

Hawlfraint © 2018 Dref Wen. Powered by Zen Cart.