Caneuon a Symudiadau

£4.99

Pa well ffordd sydd o ddiddanu plentyn na thrwy rannu caneuon a symudiadau gyda hwy?

Dyma gyfle i Mam a Dad, Mam-gu a Tad-cu, ac athrawon a gofalwyr i gadw'n heini gyda phlant ifanc Cymru. Gwell fyth, dyma gyfle i wneud hynny wrth ddysgu rhai o ganeuon meithrin poblogaidd Cymru.

Yn cynnwys
Pen, ysgwyddau, coesau, traed
Troi ein dwylo
Clap, clap, un, dau, triac eraill

Add to Cart:

  • ISBN: 978 1 85596 824 0

Hawlfraint © 2018 Dref Wen. Powered by Zen Cart.