Or Dechrau ir Diwedd: Canllaw Athro gyda Thaflenni Llungopo

£10.00

Canllaw defnyddiol i athrawon yn cyd-fynd 'r gyfres o 5 cyfrol lliwgar Fy Mywyd Fel ... sy'n cyflwyno crefyddau'r Cristion, yr Hindŵ, yr Iddew, y Mwslim a'r Sikh i ddisgyblion Cyfnod Allweddol 2, yn cynnwys nodiadau cefndir am gyfresi teledu a radio, awgrymiadau ar gyfer cynlluniau gwaith a gweithgareddau ychwanegol, ynghyd deunydd y gellir eu dyblygu. (ACCAC).

A useful teacher's guide accompanying the colourful series of 5 volumes Fy Mywyd Fel ... introducing the religions of the Christian, the Hindu, the Jew, the Muslim and the Sikh to Key Stage 2 pupils, comprising background notes on radio and television programmes, suggestions for work plans and further activities, together with photocopiable material. (ACCAC).


Add to Cart:

  • ISBN: 9781855962934 (1855962934)

Hawlfraint © 2018 Dref Wen. Powered by Zen Cart.