Or Dechrau ir Diwedd: Fy Mywyd Fel Iddew

£5.25

Cyfrol ddarluniadol, liwgar sy'n ateb gofynion Addysg Grefyddol y Cwricwlwm Cenedlaethol ar gyfer disgyblion Cyfnod Allweddol 2, trwy gyflwyno hanes 2 blentyn Iddewig yng Nghymru heddiw, gan adlewyrchu'r modd y mae eu crefydd yn effeithio a dylanwadu ar eu bywydau. (ACCAC) Rhan o gyfres a enillodd wobr Cyhoeddiad y Flwyddyn y Ganolfan Genedlaethol Addysg Grefyddol.

A colourful illustrated volume which meets the requirements of the National Curriculum in Religious Education for Key Stage 2 pupils, by introducing the stories of 2 Jewish children living in Wales today, and reflecting how their religion affects and influences their lives. Part of a series which has won the Welsh National Centre for RE's Publication of the Year award.

Add to Cart:

  • ISBN: 9781855962880 (1855962888)

Hawlfraint © 2018 Dref Wen. Powered by Zen Cart.