Or Dechrau ir Diwedd: Fy Mywyd Fel Cristion

£7.99

Cyfrol ddarluniadol, liwgar sy'n ateb gofynion Addysg Grefyddol y Cwricwlwm Cenedlaethol ar gyfer disgyblion Cyfnod Allweddol 2, trwy gyflwyno hanes 6 o blant sy'n Gristnogion yng Nghymru heddiw, gan adlewyrchu'r modd y mae eu crefydd yn effeithio a dylanwadu ar eu bywydau. (ACCAC) Rhan o gyfres a enillodd wobr Cyhoeddiad y Flwyddyn y Ganolfan Genedlaethol Addysg Grefyddol.

A colourful illustrated volume which meets the requirements of the National Curriculum in Religious Education for Key Stage 2 pupils, by introducing the stories of 6 Christian children living in Wales today, and reflecting how their religion affects and influences their lives. (ACCAC) Part of a series which has won the Welsh National Centre for RE's Publication of the Year award.

Add to Cart:

  • ISBN: 9781855962927 (1855962926)

Hawlfraint © 2018 Dref Wen. Powered by Zen Cart.