Tadi ai Theulu yn Isca Rufeinig

£3.50

Cyfres wedi ei darlunio'n lliwgar yn portreadu bywyd yng Nghymru ar hyd yr oesau drwy gyfrwng straeon am gymeriadau hanesyddol amrywiol, i gydfynd 'r Cwricwlwm Cenedlaethol ym maes Hanes i ddisgyblion Cyfnod Allweddol 1/2. Mae fersiynau Saesneg a fersiynau llyfrau maint mawr o'r straeon ar gael.

A colour illustrated series portraying life in Wales through the centuries by means of stories about the lives of various historical characters, to coincide with the History Curriculum for Key Stage 1/2 pupils. English versions and large size book versions of the stories are available.


Add to Cart:

  • ISBN: 9781855965539 (1855965534)

Customers who bought this product also purchased...


Hawlfraint © 2018 Dref Wen. Powered by Zen Cart.