Y Tŵr at yr Haul

£2.50

Stori dyner a thrist am ymdrech un hen ŵr a'i ŵyr i oresgyn effeithiau llygredd yn yr amgylchedd trwy adeiladu tŵr uchel drwy'r cymylau tywyll sy'n gorchuddio'r ddaear er mwyn gweld yr haul unwaith eto.

A tender and heartrending story about the effort of one man and his grandson to overcome the effects of environmental pollution by building a high tower through the dark clouds that envelop the earth in order to see the sun once more.

Add to Cart:

  • ISBN: 9781855965355 (1855965356)

Hawlfraint © 2018 Dref Wen. Powered by Zen Cart.