Graffiti

£4.99

Nofel gyfoes am griw o ddisgyblion chweched dosbarth yn dysgu delio gyda phroblemau megis tensiynau cyfeillgarwch, yfed dan oed, beichiogrwydd arddegol, trais yn y cartref, marwolaeth a galar; i ddarllenwyr yn eu harddegau.

A contemporary novel about a crew of sixth form pupils who learn to deal with problems such as friendship tensions, under-age drinking, teenage pregnancy, violence in the home, death and grief; for teenage readers.

Add to Cart:

  • ISBN: 9781855966505 (1855966506)

Hawlfraint © 2018 Dref Wen. Powered by Zen Cart.