Arwyr Chwaraeon

£7.99

Athletau, bocsio, beicio, criced, pl-droed, rygbi a mwy . . . Beth wyddoch chi am sr chwaraeon enwocaf y wlad tybed? Mae nifer o Gymry wedi gwneud cyfraniadau allweddol i faes chwaraeon. Fe fydd eu henwau'n gyfarwydd mae'n siwr, ond dyma i chi gyfrol o bortreadau difyr i roi darlun ehangach i chi ar fywydau a champau arwyr chwaraeon Cymru.

Athletics, boxing, cycling, cricket, football, rugby, and more... how much do you know about the country's most famous sport personalities? Many Welsh people have made key contributions in the field of sport. Their names will no doubt be familiar, but here's a volume of 13 interesting portraits to give you in-depth pictures of the lives and achievements of our sporting heroes.

Add to Cart:

  • ISBN: 9781855967090 (185596709X)

Hawlfraint © 2018 Dref Wen. Powered by Zen Cart.