Adar Brith

£7.99

Does dim yn well gennym ni'r Cymry na thrin a thrafod bywydau pobl eraill, ac yn wir, dyna mae Lyn Ebenezer yn rhoi'r cyfle i ni ei wneud yn y gyfrol hon. Dyma gipolwg ar rai o Gymry enwog drwy'r canrifoedd. O Betsi Cadwaladr i Catrin o Ferain, o Henry Morton Stanley i Goch Bach y Bala - cawn ein cyflwyno i amrywiaeth o unigolion sydd wedi cydio yn nychymyg y genedl dros y blynyddoedd.

We like nothing better as a nation than discussing the lives of others, and that is what Lyn Ebenezer allows us to do in this volume. Here is a glance at some of the most famous Welsh people through the ages. From Betsi Cadwaladr to Catrin o Ferain, Henry Morton Stanley to Coch Bach y Bala - we are introduced to a variety of people who have caught our imagination over the years.

Add to Cart:

  • ISBN: 9781855967106 (1855967103)

Hawlfraint © 2018 Dref Wen. Powered by Zen Cart.