Babi Ben

£4.50

Stori ddoniol am helyntion Ben y cawr wrth iddo ddysgu gofalu am ei faban newydd ac wrth iddo arwain protest yn erbyn dymchwel y stryd o dai lle y mae'n byw, i blant 7-9 oed. Dilyniant i Dannedd Gosod Ben a Ben ar ei Wyliau. 52 llun du-a-gwyn.

An amusing story about Ben the giant as he learns to look after his new-born baby and as he leads a protest against the demolition of the street of houses in which he lives, for children aged 7-9 years. Sequel to Dannedd Gosod Ben and Ben ar ei Wyliau. 52 black- and-white illustrations.


Add to Cart:

  • ISBN: 9781855966116 (1855966115)

Hawlfraint © 2018 Dref Wen. Powered by Zen Cart.