Fy Llyfr Geiriau Croes Cyntaf/My First Opposites Board Book

£4.99

Llyfr bwrdd llun-a-gair lliwgar i gynorthwyo plant bach i ddatblygu geirfa a sgiliau llythrennedd wrth ddysgu am gyferbyniadau, gyda chyfieithiad Saesneg o'r testun i gynorthwyo rhieni di-Gymraeg sy'n dymuno darllen gyda'u plant.

A colourful picture board book to assist small children to develop vocabulary and literacy skills while learning about opposites, with an English translation of the text to assist non-Welsh speaking parents who wish to read with their children.


Add to Cart:

  • ISBN: 9781855966710

Hawlfraint © 2018 Dref Wen. Powered by Zen Cart.