Amdanon Ni

Dref Wen yw prif gyhoeddwr llyfrau plant Cymru gydag amrywiaeth eang o deitlau Cymraeg ac yn y ddwy iaith sydd wedi bod wrth fodd plant Cymru ers dros 35 mlynedd. Rydyn nin canolbwyntio ar gynhyrchu addasiadau ardderchog a theitlau gwreiddiol i bob oedran. Rydym hefyd yn cynhyrchu argraffiadau Cymraeg o lyfrau cymeriadau enwog fel Tomos y Tanc a Bob The Builder.

Yn ddiweddar, mae Dref Wen wedi symud i faes cyhoeddi oedolion ac maen prysur ddatblygu enw da am gynhyrchu hunangofiannau dadlennol gan rai o enwogion Cymru megis Huw Ceredig a Heather Jones.

Rydyn ni hefyd yn cyhoeddi deunydd i gefnogir Cwricwlwm Cenedlaethol yng Nghymru gan gynnwys ein cyfresi Welsh History Stories a Practising Belief sydd wedi cael llawer o ganmoliaeth.

Dod i adnabod y wefan

Maer wefan hon wediu dylunio i arwain rhieni i wneud i ddewis y llyfrau cywir iw plant ac i helpu athrawon i ddod o hyd ir adnoddau sydd eisiau arnyn nhw ir ystafell ddosbarth.

Rydyn ni wedi gosod y teitlau fesul categori fel y gallwch chwilio yn l eich gofynion. Er enghraifft, os ydych chi eisiau dod o hyd i lyfr syn addas i blant tair i bump oed, cliciwch ar y ddolen Oedran 3 5. Os ydych chin chwilio am lyfrau bwrdd yn y ddwy iaith, cliciwch ar y ddolen briodol ac ati. Maen bosib y bydd rhai llyfrau ymddangos mewn sawl categori e.e. maen bosib y bydd Llyfrau dwyieithog ymddangos o dan gategori Dysgwyr yn ogystal.

Dewis y llyfr cywir

Chi syn adnabod eich plant orau beth syn ennyn yr ymateb gorau ganddyn nhw a beth maen nhwn debygol oi fwynhau. Os ydych chin gwybod beth rydych chi eisiau ond yn methu dod o hyd i deitl penodol, mae croeso i chi anfon neges e-bost i post@drefwen.com ac fe wnawn ein gorau glas i ddod o hyd ir llyfrau cywir i chi.
Hawlfraint © 2018 Dref Wen. Powered by Zen Cart.