11+ Oed
Eitem
Pris
TGAU Gwyddoniaeth Haen Sylfaenol Bioleg

TGAU Gwyddoniaeth Haen Sylfaenol Bioleg

Gwerslyfr addas ar gyfer yr holl brif fanylebau TGAU Haen Sylfaenol, gan baratoi'r myfyriwr ar gyfer Bioleg Dwyradd neu Radd Unigol. Ceir...
£13.00

Adio:

TGAU Gwyddoniaeth Haen Sylfaenol Cemeg

TGAU Gwyddoniaeth Haen Sylfaenol Cemeg

Gwerslyfr addas ar gyfer yr holl brif fanylebau TGAU Haen Sylfaenol, gan baratoi'r myfyriwr ar gyfer Cemeg Dwyradd neu Radd Unigol. Ceir cyd-destunau...
£13.00

Adio:

TGAU Gwyddoniaeth Haen Sylfaenol Ffiseg

TGAU Gwyddoniaeth Haen Sylfaenol Ffiseg

Adnodd cynhwysfawr, bywiog a hawdd ei ddarllen i fyfyrwyr sy'n paratoi ar gyfer arholiadau TGAU Gwyddoniaeth. Canolbwyntir yn y gyfrol hon ar...
£13.99

Adio:

Y Blaned Ddur

Y Blaned Ddur

Nofel fer mewn Cymraeg syml, yn adrodd helyntion dau filwr sy'n ca el eu cipio i blaned estron. Mae'r stori hon yn addas ar gyfer dysgwyr hefyd. A...
£3.25

Adio:

Y Bradwr

Y Bradwr

Nofel fer gyffrous ar gyfer dysgwyr yn s˘n am y Resistance yn Ffrainc yn ystod yr Ail Ryfel Byd. Geirfa Cymraeg-Saesneg. CasÚt a phecyn llyfr a...
£3.50

Adio:

Y Gwr o Phoenix

Y Gwr o Phoenix

Nofel antur ag iddi gefndir y Gorllewin Gwyllt gan awdur Perygl yn Sbaen ac Y Giangster Coll. Addas ar gyfer disgyblion ysgolion uwchradd ac...
£3.25

Adio:

Y Gwr o Phoenix Caset

Y Gwr o Phoenix Caset

CasÚt o nofel antur am y Gorllewin Gwyllt, gyda Frank Lincoln yn darllen, sy'n addas ar gyfer dysgwyr sy'n oedolion ac mewn ysgol uwchradd. Mae pecyn...
£5.99

Adio:

Y Llyfr Rysetiau: Gwaed y Tylwyth

Y Llyfr Rysetiau: Gwaed y Tylwyth

Mae bywyd yn newid i Gwiddan wedi iddi etifeddu llyfr hynod ar ei phen-blwydd yn dair ar ddeg oed. Ond pam fod llyfr fel hwn ym meddiant ei mam-gu?...
£5.99

Adio:

Y Trywydd Du

Y Trywydd Du

Nofel ddifyr a chyffrous ar gyfer yr arddegau yn adrodd helyntion disgyblion chweched dosbarth ar wyliau sgio yn yr Eidal. Darluniau du-a-gwyn. An...
£3.95

Adio:

Yr Asiant Cudd

Yr Asiant Cudd

Nofel i bobl ifanc am fachgen llawn dychymyg sy'n cael lle i amau mai dihirod yw ei ewythr a'i ffrindiau yn Llundain. Darluniau du-a -gwyn. A novel...
£3.50

Adio:Hawlfraint © 2018 Dref Wen. Powered by Zen Cart.