11+ Oed




Eitem
Pris
Or Dechrau ir Diwedd: Fy Mywyd fel Hindu

Or Dechrau ir Diwedd: Fy Mywyd fel Hindu

Cyfrol ddarluniadol, liwgar sy'n ateb gofynion Addysg Grefyddol y Cwricwlwm Cenedlaethol ar gyfer disgyblion Cyfnod Allweddol 2, trwy gyflwyno hanes...
£5.25

Adio:

Or Dechrau ir Diwedd: Fy Mywyd Fel Iddew

Or Dechrau ir Diwedd: Fy Mywyd Fel Iddew

Cyfrol ddarluniadol, liwgar sy'n ateb gofynion Addysg Grefyddol y Cwricwlwm Cenedlaethol ar gyfer disgyblion Cyfnod Allweddol 2, trwy gyflwyno hanes...
£5.25

Adio:

Or Dechrau ir Diwedd: Fy Mywyd fel Mwslim

Or Dechrau ir Diwedd: Fy Mywyd fel Mwslim

Cyfrol ddarluniadol, liwgar sy'n ateb gofynion Addysg Grefyddol y Cwricwlwm Cenedlaethol ar gyfer disgyblion Cyfnod Allweddol 2, trwy gyflwyno hanes...
£5.25

Adio:

Or Dechrau ir Diwedd: Fy Mywyd fel Sikh

Or Dechrau ir Diwedd: Fy Mywyd fel Sikh

Cyfrol ddarluniadol, liwgar sy'n ateb gofynion Addysg Grefyddol y Cwricwlwm Cenedlaethol ar gyfer disgyblion Cyfnod Allweddol 2, trwy gyflwyno hanes...
£5.25

Adio:

Penteulu

Penteulu

Addasiad Cymraeg o The Breadwinner. Arestiwyd tad Parvana gan filwyr y Taliban, a bellach hi sy'n gorfod gofalu am y teulu. Gan nad yw merched yn...
£5.99

Adio:

Plant Mewn Panig

Plant Mewn Panig

Nofel ddifyr am bum disgybl ysgol problemus yn eu harddegau sy'n gorfod cydweithio ar gywaith dros wyliau'r haf er mwyn ceisio codi 5,000 o bunnoedd...
£4.99

Adio:

Plentyn

Plentyn

Cyfrol ddeniadol, llawn darluniau hardd, graenus yn cynnwys trysorfa o farddoniaeth, caneuon a rhyddiaith Gymraeg; addas ar gyfer anrheg ar achlysur...
£11.99

Adio:

Plentyn y Stryd

Plentyn y Stryd

Addasiad Cymraeg o Streetchild. Mae strydoedd Llundain yn lle peryglus i fachgen bach geisio byw. Stori wir wedi'i seilio ar hanes plentyn amddifad a...
£5.99

Adio:

Rebel

Rebel

Dilynaint i'r nofel Graffiti. Mae'n adrodd hynt a helynt merch newydd sy'n cyrraedd y chweched dosbarth yn Ysgol Caeglas, ac yn creu hafoc ymhlith y...
£6.99

Adio:

Rhywbeth i Bawb

Rhywbeth i Bawb

Casgliad amrywiol o un ar ddeg o straeon byrion gyda thro annisgwyl yn y gynffon, ar gyfer dysgwyr, yn cynnwys geirfa fer ar ddiwedd pob stori. A...
£3.99

Adio:



Hawlfraint © 2018 Dref Wen. Powered by Zen Cart.