11+ Oed
Eitem
Pris
Graffiti

Graffiti

Nofel gyfoes am griw o ddisgyblion chweched dosbarth yn dysgu delio gyda phroblemau megis tensiynau cyfeillgarwch, yfed dan oed, beichiogrwydd...
£4.99

Adio:

Gwyddoniaeth Gyfun Newydd: Cemeg ar gyfer yr Haen Uwch

Gwyddoniaeth Gyfun Newydd: Cemeg ar gyfer yr Haen Uwch

Argraffiad newydd o werslyfr sy'n darparu rhaglen astudio eang a chytbwys sy'n arwain at safon TGAU Gwyddoniaeth, wedi'i gyflwyno mewn modd eglur...
£13.99

Adio:

Gwyddoniaeth Gyfun Neywdd: Bioleg ar gyfer yr Haen Uwch

Gwyddoniaeth Gyfun Neywdd: Bioleg ar gyfer yr Haen Uwch

Argraffiad newydd o werslyfr yn cynnig rhaglen astudio eang a chytbwys sy'n arwain at safon TGAU Gwyddoniaeth, wedi'i gyflwyno mewn modd eglur gyda...
£13.99

Adio:

Lladd Akamuro

Lladd Akamuro

Nofel ramant ac antur fer wedi ei lleoli yn Burma adeg yr Ail Ryfel Byd wrth i bedwar milwr Prydeinig baratoi i ladd cadfridog Siapaneaidd, yn...
£3.50

Adio:

Maes Bosworth

Maes Bosworth

Nofel hanesyddol am y bachgen Rhys ap Gwilym Gam yn mentro gyda Harri Tudur a'r fintai i faes Brwydr Bosworth ym 1485. An historical novel about a...
£4.99

Adio:

Marchogion Arfog (Clawr Caled)

Marchogion Arfog (Clawr Caled)

Llyfr yn ailgreu bywyd yn oes y marchogion ac sy'n dod ‚'r gorffennol yn fyw mewn 28 o ffotograffau lliw trawiadol trwy gyfrwng y dechnoleg...
£7.75

Adio:

Marwolaeth Heb Ddagrau

Marwolaeth Heb Ddagrau

Stori gyffrous am helyntion y ditectif preifat, Ceri Llewelyn, gan awdur Perygl yn Sbaen ac Y Giangster Coll. Nofel addas ar gyfer pobl ifanc ac...
£3.50

Adio:

Nos Galan (Clawr Caled)

Nos Galan (Clawr Caled)

Cyfieithiad o'r nofel Almaeneg, Krabut ar gyfer yr arddegau. Translation from the German novel, Krabut ar gyfer yr arddegau.
£3.95

Adio:

Oír Dechrau iír Diwedd: Canllaw Athro gyda Thaflenni LlungopÔo

Oír Dechrau iír Diwedd: Canllaw Athro gyda Thaflenni LlungopÔo

Canllaw defnyddiol i athrawon yn cyd-fynd ‚'r gyfres o 5 cyfrol lliwgar Fy Mywyd Fel ... sy'n cyflwyno crefyddau'r Cristion, yr Hindŵ, yr Iddew,...
£10.00

Adio:

Oír Dechrau iír Diwedd: Fy Mywyd Fel Cristion

Oír Dechrau iír Diwedd: Fy Mywyd Fel Cristion

Cyfrol ddarluniadol, liwgar sy'n ateb gofynion Addysg Grefyddol y Cwricwlwm Cenedlaethol ar gyfer disgyblion Cyfnod Allweddol 2, trwy gyflwyno hanes...
£7.99

Adio:Hawlfraint © 2018 Dref Wen. Powered by Zen Cart.