11+ Oed
Eitem
Pris
Adar Brith

Adar Brith

Does dim yn well gennym ni'r Cymry na thrin a thrafod bywydau pobl eraill, ac yn wir, dyna mae Lyn Ebenezer yn rhoi'r cyfle i ni ei wneud yn y gyfrol...
£7.99

Adio:

Alecs Rider: 2. Pic Blanc

Alecs Rider: 2. Pic Blanc

Mae Alecs Rider, yr archysb´wr yn ei arddegau, yn ei ˘l. Mae Alecs Rider, pedair ar ddeg oed, yn ˘l yn yr ysgol yn ceisio addasu i'w fywyd dwbl...
£7.99

Adio:

Alecs Rider: 3. Traeth Sgerbwd

Alecs Rider: 3. Traeth Sgerbwd

Mae Alecs Rider, yr archysb´wr anfoddog yn ei arddegau, yn wynebu'i sialens fwyaf peryglus eto. Ar ynys breifat ger Ciwba, mae'r Cadfridog Sarov...
£7.99

Adio:

Alecs Rider: 4. Cyrch Eryr

Alecs Rider: 4. Cyrch Eryr

Wrth iddo ymlacio yn Ne Ffrainc mae Alecs Rider, asiant anfoddog MI6, yn gallu teimlo o'r diwedd fel unrhyw fachgen arall pedair ar ddeg oed - nes i...
£7.99

Adio:

Angst ac Anhawsterau: Goroesiĺr Arddegau

Angst ac Anhawsterau: Goroesiĺr Arddegau

Llyfr ffeithiol hwyliog. Teulu. Ffrindiau. Ysgol. Cariad. Iechyd. Delwedd. Mae'r arddegau yn gallu bod yn gyfnod o symud o un broblem i'r llall. Dyma...
£6.99

Adio:

Arwyr Chwaraeon

Arwyr Chwaraeon

Athletau, bocsio, beicio, criced, pŕl-droed, rygbi a mwy . . . Beth wyddoch chi am sŕr chwaraeon enwocaf y wlad tybed? Mae nifer o Gymry wedi gwneud...
£7.99

Adio:

Aur Acapulco

Aur Acapulco

Nofel gyffrous ar gyfer yr arddegau cynnar yn s˘n am efeilliaid ar eu gwyliau yn Acapulco lle mae helyntion sinistr a brawychus yn eu hwynebu. A...
£3.75

Adio:

Bedd y Dyn Gwyn

Bedd y Dyn Gwyn

Stori antur wedi ei lleoli yn Affrica ar ddiwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg. Addas ar gyfer disgyblion uwchradd ac oedolion sy'n dysgu Cymraeg.An...
£3.25

Adio:

Brenin Catoren (Clawr Caled)

Brenin Catoren (Clawr Caled)

Teyrnas heb frenin yw gwlad fytholegol Catoren. Nofel a droswyd o'r Iseldireg gan Elenid Jones. A children's story book about Catoren, a mythical...
£2.95

Adio:

Caeau Fflandrys

Caeau Fflandrys

Addasiad Cymraeg o Private Peaceful. Nofel am y Rhyfel Byd Cyntaf yn disgrifio diwrnod ym mywyd milwr ifanc. Wrth i'r Thomas Griffiths ifanc edrych...
£5.99

Adio:Hawlfraint © 2018 Dref Wen. Powered by Zen Cart.