9 - 11 Oed
Eitem
Pris
Gwyliau Pitw

Gwyliau Pitw

Stori ddoniol gan awdur poblogaidd yn cyflwyno anturiaethau Pitw, bachgen dyfeisgar sy'n cynllunio taith llawn halibalŵ heb symud o'r unfan,...
£4.99

Adio:

Hadau Pen i Waered a Rhai Cwestiynau Gwyddonol Eraill

Hadau Pen i Waered a Rhai Cwestiynau Gwyddonol Eraill

Llyfr gwyddoniaeth lliwgar ar gyfer Blynyddoedd 3-4 yn cyflwyno criw o ffrindiau sy'n hoffi gofyn cwestiynau am y byd o'u hamgylch, gan annog y...
£4.99

Adio:

Ivor England, Bywyd Glowr

Ivor England, Bywyd Glowr

Cyfres wedi ei darlunio'n lliwgar yn portreadu bywyd yng Nghymru ar hyd yr oesau drwy gyfrwng straeon am gymeriadau hanesyddol amrywiol, i gydfynd...
£3.50

Adio:

Jazz

Jazz

Stori ddifyr gyda lluniau du-a-gwyn bywiog yn adrodd hanes cynllwyn drygionus tri phlentyn i achub eu hysgol rhag derbyn adroddiad anffafriol gan yr...
£3.99

Adio:

Mae Jes Nl

Mae Jes Nl

Mae pawb yn disgwyl i fi, Jes y ferch ddibynadwy, ddatrys pob problem. Ond pan fydd angen help arna i mae hyd yn oed fy ffrind gorau yn fy siomi....
£5.99

Adio:

Maes Bosworth

Maes Bosworth

Nofel hanesyddol am y bachgen Rhys ap Gwilym Gam yn mentro gyda Harri Tudur a'r fintai i faes Brwydr Bosworth ym 1485. An historical novel about a...
£4.99

Adio:

Marchogion Arfog (Clawr Caled)

Marchogion Arfog (Clawr Caled)

Llyfr yn ailgreu bywyd yn oes y marchogion ac sy'n dod 'r gorffennol yn fyw mewn 28 o ffotograffau lliw trawiadol trwy gyfrwng y dechnoleg...
£7.75

Adio:

Merched Beca

Merched Beca

Cyfres wedi ei darlunio'n lliwgar yn portreadu bywyd yng Nghymru ar hyd yr oesau drwy gyfrwng straeon am gymeriadau hanesyddol amrywiol, i gydfynd...
£3.50

Adio:

Neidio Bynji a Rhai Cwestynua Gwyddonol Eraill

Neidio Bynji a Rhai Cwestynua Gwyddonol Eraill

Llyfr gwyddoniaeth lliwgar ar gyfer Blynyddoedd 3-4 yn cyflwyno criw o ffrindiau sy'n hoffi gofyn cwestiynau am y byd o'u hamgylch, gan annog y...
£4.99

Adio:

Or Dechrau ir Diwedd: Canllaw Athro gyda Thaflenni Llungopo

Or Dechrau ir Diwedd: Canllaw Athro gyda Thaflenni Llungopo

Canllaw defnyddiol i athrawon yn cyd-fynd 'r gyfres o 5 cyfrol lliwgar Fy Mywyd Fel ... sy'n cyflwyno crefyddau'r Cristion, yr Hindŵ, yr Iddew,...
£10.00

Adio:Hawlfraint © 2018 Dref Wen. Powered by Zen Cart.