9 - 11 Oed
Eitem
Pris
Cot y Dyn Eira a Rhai Cwestiynau Gwyddonol Eraill

Cot y Dyn Eira a Rhai Cwestiynau Gwyddonol Eraill

Llyfr gwyddoniaeth lliwgar ar gyfer Blynyddoedd 3-4 yn cyflwyno criw o ffrindiau sy'n hoffi gofyn cwestiynau am y byd o'u hamgylch, gan annog y...
£4.99

Adio:

Cyfres Clwb Rol Ysgol: 4 Stori Gwenllian

Cyfres Clwb Rol Ysgol: 4 Stori Gwenllian

Nid yw Gwenllian yn gallu credu fod ei mam am fynd ar ei gwyliau hebddi. Ac os yw hin meddwl ei bod am aros gydai Mam-gu, fe gaiff feddwl eto! Mae...
£4.99

Adio:

Cyfres Clwb Rol Ysgol : 3 Stori Beca

Cyfres Clwb Rol Ysgol : 3 Stori Beca

Stori am ferch wrthryfelgar sy'n dannod i'w mam am dreulio cyn lleied o amser gyda hi. Stori ddoniol sy'n dangos ymateb Beca i'r bobl sy'n dweud fod...
£4.99

Adio:

Dan y Ditectif Treigladau

Dan y Ditectif Treigladau

Mae Dan yn dditectif go arbennig - mae e'n dditectif treigladau! Tyrd ar daith ddifyr i fyd y llythrennau yng nghwmni Dan a'i chwyddwydr, ac ymhen...
£5.99

Adio:

Dewin yn Mwmin Gwm (Clawr Caled)

Dewin yn Mwmin Gwm (Clawr Caled)

Y gyntaf a'r enwocaf yn y gyfres fyd-enwog am y Mwminiaid. Mae'r awdur yn enillydd Gwobr Hans Andersen ac fe'i hystyrir yn un o brif awduron plant...
£4.99

Adio:

Dyg a Df Diawledig

Dyg a Df Diawledig

Mae campau Dyg a Df, y ddau frawd blr a drewllyd yn ddiarhebol o ddiawledig, gan droi bywydau pawb ben i waered! Maen nhw'n treulio'u diwrnodau yn...
£4.99

Adio:

Ffeithiau Ffwtbol 2

Ffeithiau Ffwtbol 2

Casgliad o gant o ffeithiau difyr am gmau a chystadlaethau, clybiau a chwaraewyr pl-droed ar draws y byd, gyda chartwnau du-a-gwyn bywiog; i...
£2.99

Adio:

Ffeithiau Rygbi 2

Ffeithiau Rygbi 2

Cant arall o ffeithiau rygbi a'r diweddaraf yn y gyfres o lyfrau poced ar thema rygbi a phl-droed.
£2.99

Adio:

Fferm Ffion

Fferm Ffion

Nofel wedi ei gosod yng nghefn gwlad yn dilyn blwyddyn o ddigwyddiadau amrywiol a chyffrous ym mywyd merch unarddeg oed a'i theulu sy'n agor eu fferm...
£5.99

Adio:

Fframio

Fframio

Addasiad Cymraeg o Framed. Dylan yw'r unig fachgen sy'n byw ym Manod, a phan ddaw lorau mawr i fyny'r llechwedd i'w bentref y mae mewn penbleth. Pwy...
£5.99

Adio:Hawlfraint © 2018 Dref Wen. Powered by Zen Cart.