5 - 7 Oed
Eitem
Pris
Cyfres Bananas Gwyrdd: Trychinebau Deinosoriaid

Cyfres Bananas Gwyrdd: Trychinebau Deinosoriaid

Stori hwyliog am ddeinosoriaid ar gyfer plant sy'n dechrau dysgu darllen, ynghyd chyfle i liwio'r creaduriaid mawr. Mae Sam a Rosa yn gweld wyau...
£4.99

Adio:

Cyfres Fferm Ty Gwyn

Cyfres Fferm Ty Gwyn

Stori ar gyfer plant bach yn adrodd hanes Jaco'r mochyn lleiaf ar Fferm Tŷ-Gwyn yn mynd ar goll. Lluniau llawn lliw ar bob tudalen. A...
£3.99

Adio:

Cyfres Fferm Ty Gwyn: Gwln Jemima

Cyfres Fferm Ty Gwyn: Gwln Jemima

Aiff Jemeima i ffwrdd o'r fferm i chwilio am borfa frasach ond caiff ei dal mewn mieri. Ar l cael ei hachub mae'n dod i ddygymod a thro'r tymhorau...
£3.99

Adio:

Dan y Ditectif Treigladau

Dan y Ditectif Treigladau

Mae Dan yn dditectif go arbennig - mae e'n dditectif treigladau! Tyrd ar daith ddifyr i fyd y llythrennau yng nghwmni Dan a'i chwyddwydr, ac ymhen...
£5.99

Adio:

Daniel Evans ym Mhatagonia

Daniel Evans ym Mhatagonia

Llyfryn wedi ei ddarlunio'n lliwgar i gwrdd gofynion Cyfnod Allweddol 1 y Cwricwlwm Cenedlaethol Hanes yng Nghymru yn adrodd hanes sefydlu'r Wladfa...
£3.99

Adio:

Delyth y Ddraig

Delyth y Ddraig

Llyfr darllen syml yn adrodd hanes Delyth y Ddraig yn dysgu hedfan. A simple reading book telling the story of a dragon learning to fly.
£2.95

Adio:

Dim eto, Jac!

Dim eto, Jac!

Stori arall am Jac Davies, y bachgen bach sy'n gwirioni ar bl-droed. Mae Jac yn hoffi chwarae pl-droed ond, yn anffodus, mae'r bl yn glanio'n aml...
£4.99

Adio:

Diwrnod Golch Rachel

Diwrnod Golch Rachel

Cyfres wedi ei darlunio'n lliwgar yn portreadu bywyd yng Nghymru ar hyd yr oesau drwy gyfrwng straeon am gymeriadau hanesyddol amrywiol, i gydfynd...
£3.50

Adio:

Diwrnod Golch Rachel (LLyfr Mawr)

Diwrnod Golch Rachel (LLyfr Mawr)

Cyfres wedi ei darlunio'n lliwgar yn portreadu bywyd yng Nghymru ar hyd yr oesau drwy gyfrwng straeon am gymeriadau hanesyddol amrywiol, i gydfynd...
£14.99

Adio:

Diwrnod Prysur Ned

Diwrnod Prysur Ned

Llyfr doniol an y grefft o berswadio ac am agweddau gwahanol tuag at ychydig o waith caled. Mae Ned wrth ei fodd. Mae'r ffermwyr wedi gofyn iddo fe...
£4.99

Adio:Hawlfraint © 2018 Dref Wen. Powered by Zen Cart.