5 - 7 Oed
Eitem
Pris
Cardiau Fflach Geiriau Bob Dydd

Cardiau Fflach Geiriau Bob Dydd

Cerdiau fflach defnyddiol a lliwgar i blant a rhieni sy'n dysgu a darllen Cymraeg, yn cyflwyno geiriau a gwrthrychau syml, lliwiau a rhifau ynghyd â...
£9.99

Adio:

Carw Nadolig Olwen

Carw Nadolig Olwen

Ar Noswyl Nadolig, mae sŵn yn dihuno Olwen. Beth yw e, tybed? Mae hi'n benderfynol o weld beth yw e, felly mae hi'n dilyn y sŵn drwy'r...
£5.99

Adio:

Cei Di Weld

Cei Di Weld

Stori liwgar a difyr am daith gyffrous Mr Eliffant yn y car bach coch. A colourful and amusing story about Mr Eliffant's exciting journey in the...
£3.99

Adio:

Chwaden Mewn Wagen

Chwaden Mewn Wagen

Stori ddoniol a lliwgar gyda thestun ar ffurf rhigwm am hwyaden yn gofyn am gymorth broga, dafad a gafr wedi iddo fynd i drafferthion ar ôl mynd yn...
£4.99

Adio:

Chwarae a Lliwio Postman Pat

Chwarae a Lliwio Postman Pat

Llyfr lliwgar yn llawn o weithgareddau difyr ac addysgiadol i'w cwblhau yng nghwmni Postman Pat, gyda thudalennau y gellir eu glanhau a'u defnyddio...
£2.99

Adio:

Clown Go Iawn

Clown Go Iawn

Ychydig yn ddiflas yw prifathro newydd Ysgol y Bryn. Dyw e byth yn gwenu nac yn chwerthin, ac mae’r plant yn dechrau poeni amdano. Tybed a fydd y...
£4.50

Adio:

Cot y Dyn Eira a Rhai Cwestiynau Gwyddonol Eraill

Cot y Dyn Eira a Rhai Cwestiynau Gwyddonol Eraill

Llyfr gwyddoniaeth lliwgar ar gyfer Blynyddoedd 3-4 yn cyflwyno criw o ffrindiau sy'n hoffi gofyn cwestiynau am y byd o'u hamgylch, gan annog y...
£4.99

Adio:

Cwac! Cwac!

Cwac! Cwac!

Stori liwgar ddifyr yn adrodd hanes hwyaden swnllyd yn amharu ar gyfeillgarwch cymdogion, a'r modd y caiff y cyfeillgarwch ei adfer. An entertaining...
£4.99

Adio:

Cyfres Bananas Coch: Nadroedd ac Ysgolion

Cyfres Bananas Coch: Nadroedd ac Ysgolion

Addasiad Cymraeg o Snakes and Ladders. Mae pawb yn yr ysgol yn ei galw hi'n 'Wena wan', ond does dim ofn Gwingo, neidr Tad-cu, ar Wena. Pan fydd hi'n...
£4.99

Adio:

Cyfres Bananas Glas: Pelenni Llygaid yr Anghenfil

Cyfres Bananas Glas: Pelenni Llygaid yr Anghenfil

Bwli'r dosbarth yw Marc. Mae'n hoffi codi ofn ar bawb. Ond a fydd Non a Phelenni Llygaid yr Anghenfil yn drech na fe? Addasiad Cymraeg o Monster...
£4.99

Adio:Hawlfraint © 2018 Dref Wen. Powered by Zen Cart.