5 - 7 Oed
Eitem
Pris
Ambarel y Wrach Hapus

Ambarel y Wrach Hapus

Stori ddifyr a lliwgar am Mrs Hapus, gwrach wahanol iawn i'r cyffredin, yn cystadlu mewn ras falwnau go arbennig. An entertaining and colourful...
£3.99

Adio:

Anti Dilys / Aunt Dilys

Anti Dilys / Aunt Dilys

Mae Anti Dilys yn dod i aros. Ac mae'n well i ti fod yn barod am hwyl a hanner, achos dwyt ti erioed wedi cwrdd ag anti sy'n union fel Dilys ... Aunt...
£5.99

Adio:

Ar Lan y Mr (Clawr Caled)

Ar Lan y Mr (Clawr Caled)

Stori i blant wedi ei darlunio'n lliwgar am Gwenda Draenog a'i chyfeillion sy'n rhedeg gwesty ar lan y mr ac am y tro y daeth dwy ŵydd wirion...
£2.95

Adio:

Arch Noa

Arch Noa

Cyfrol wedi ei darlunio'n gain a lliwgar sy'n adrodd stori Arch Noa mewn Cymraeg syml ac urddasol ar gyfer plant. A children's book which portrays...
£5.25

Adio:

Arth Hen

Arth Hen

Stori hyfryd i blant, wedi ei darlunio'n lliwgar, am degan a roddwyd i gadw yn yr atig yn cael ei achub gan y teganau eraill. A colourfully...
£3.99

Adio:

Beni a'i Fysedd Rhyfeddol

Beni a'i Fysedd Rhyfeddol

Ydych chi ERIOED wedi gweld pysgodyn bysedd? Naddo?Wel, doedd pysgod y mr ddimwedi gweld un, chwaith hyd nes iddyn nhw weld Beni!
£4.99

Adio:

Betsi Cadwaladr: Nyrs yn oes Victoria

Betsi Cadwaladr: Nyrs yn oes Victoria

Llyfryn wedi ei ddarlunio'n lliwgar i gwrdd gofynion Cyfnod Allweddol 1 y Cwricwlwm Cenedlaethol Hanes yng Nghymru yn adrodd hanes nyrs o Gymru a...
£3.99

Adio:

Bob y Bildar: Esgidiau Bob

Bob y Bildar: Esgidiau Bob

Stori liwgar am Bob y Bildar a'i esgidiau newydd yn gwichian fel llygod gyda lluniau o'r gyfres deledu boblogaidd. A colourful story about Bob the...
£3.99

Adio:

Bob y Bildar: Trwmped Bob

Bob y Bildar: Trwmped Bob

Stori ddoniol gyda darluniau lliw am ymdrechion ei ffrindiau i gael gwared ar y trwmped a greodd Bob yr adeiladwr allan o ddarnau sbr o bibau gan eu...
£2.99

Adio:

Caradog ar Rhufeiniaid

Caradog ar Rhufeiniaid

Llyfryn wedi ei ddarlunio'n lliwgar i gwrdd gofynion Cyfnod Allweddol 1 y Cwricwlwm Cenedlaethol Hanes yng Nghymru yn adrodd hanes brwydr ddewr...
£3.99

Adio:Hawlfraint © 2018 Dref Wen. Powered by Zen Cart.