3 - 5 Oed
Eitem
Pris
Doctor Tedi

Doctor Tedi

Stori ddoniol i blant bach. Lwmpyn ar ei ben-glin, annwyd ar bawb yn yr ysgol, prifathro a'i draed yn drewi, a dim sn am ddoctor yn unman. Mae...
£4.99

Adio:

Drygioni Mog

Drygioni Mog

Stori ddifyr wedi ei darlunio'n hyfryd am gath ddu a llwyd sy'n gwlychu cadair esmwyth ei pherchennog mewn ofn wedi iddi dybio bod ei gardd wedi...
£4.50

Adio:

Dw i Ddim Eisiau Mynd

Dw i Ddim Eisiau Mynd

Mae Mam yn sl a rhaid i Dad fynd i'r gwaith, felly rhaid i Lili fynd i dŷ Melanie am y dydd. Mae Dad yn dweud bod Lili'n siŵr o gael hwyl,...
£5.99

Adio:

Dwed Hel!/Say Hello!

Dwed Hel!/Say Hello!

Llyfr stori a llun hwyliog yn dathlu'r ffyrdd gwahanol o gyfarch ffrindiau a theulu, anifeiliaid a phawb! Bydd y testun bywiog a'r darluniau llachar...
£5.99

Adio:

Dwi Eisiau Pi-Pi! / I Need a Wee!

Dwi Eisiau Pi-Pi! / I Need a Wee!

Dyma Arfon. Hel Arfon. Sut mae'r hwyl heddiw? Dwi'n hoffi'r ffordd rwyt ti'n dawnsio. Beth? Nid dawnsio rwyt ti'n ei wneud? Beth sy'n bod, felly?...
£5.99

Adio:

Dyma Ni i Gyd yn Gweithio/All of us busy working

Dyma Ni i Gyd yn Gweithio/All of us busy working

Llyfr bwrdd lliwgar yn rhoi hanes Ceri a'i chwe hoff ffrind yn gwneud gwahanol dasgau o gwmpas y ty a'r ardd. Brawddeg Gymraeg a chyfieithiad Saesneg...
£3.99

Adio:

Dyma Ni i Gyd yn Siopa/ All of us going shopping

Dyma Ni i Gyd yn Siopa/ All of us going shopping

Llyfr bwrdd lliwgar yn rhoi hanes Ceri a'i chwe hoff ffrind yn mynd i siopa. Brawddeg Gymraeg a chyfieithiad Saesneg ar bob tudalen. Colourful board...
£3.99

Adio:

Elfed Caset

Elfed Caset

Stori hwyliog am Elfed yr eliffant lliwgar, ar gaset i blant o dan 7 oed. A Welsh adaptation of Elmer, dramatized on cassette for children under 7...
£5.99

Adio:

Elfed, Rhosyn a Super Eliffant

Elfed, Rhosyn a Super Eliffant

Mae Rhosyn a'r eliffantod pinc eraill yn dathlu pen-blwydd Hen yn gant oed, ond daw tro trwstan i'r dathliadau pan gaiff Hen ei adael ar ymyl clogwyn...
£5.99

Adio:

Fferi

Fferi

Llyfr bwrdd lliwgar yn darlunio pedair golygfa ym myd cyffrous y llong fferi, ynghyd brawddeg i gyd-fynd phob llun.
£3.25

Adio:Hawlfraint © 2018 Dref Wen. Powered by Zen Cart.