3 - 5 Oed
Eitem
Pris
Dan ai Jac Codi Baw/ Dan's Digger

Dan ai Jac Codi Baw/ Dan's Digger

Llyfr bwrdd lliwgar yn portreadu diwrnod prysur ym mywyd Dan yr eliffant a'i jac codi baw, gyda botwm corn ffug i'w wasgu. A colourful board book...
£3.99

Adio:

Dan y Dyn Eira / Sammy the Snowman

Dan y Dyn Eira / Sammy the Snowman

Mae Dan y Dyn Eira'n drist ac yn unig tan i rai o'i ffrindiau gyrraedd i godi ei galon! Sammy the Snowman is sad and lonely until some friends arrive...
£3.99

Adio:

Deg Plentyn Bychan/Ten Little Babies

Deg Plentyn Bychan/Ten Little Babies

Mae deg plentyn bychan wrth eu bodd yn chwarae yn yr ardd, ond arhoswch funud! Ydyn nhw i gyd wedi diflannu? Ymunwch yn yr antur wrth geisio dod o...
£5.99

Adio:

Delyth y Ddraig

Delyth y Ddraig

Llyfr darllen syml yn adrodd hanes Delyth y Ddraig yn dysgu hedfan. A simple reading book telling the story of a dragon learning to fly.
£2.95

Adio:

Dilyna'r Wennol

Dilyna'r Wennol

Pan fydd Deiniol y wennol yn hedfan i Affrica, mae Merfyn yr aderyn du eisiau anfon neges ato. Ond mae Affrica'n bell i ffwrdd. A fydd dolffin chwim,...
£4.99

Adio:

Dim eto, Jac!

Dim eto, Jac!

Stori arall am Jac Davies, y bachgen bach sy'n gwirioni ar bl-droed. Mae Jac yn hoffi chwarae pl-droed ond, yn anffodus, mae'r bl yn glanio'n aml...
£4.99

Adio:

Diwrnod ar y Fferm - llyfr a DVD

Diwrnod ar y Fferm - llyfr a DVD

Llyfr gyda DVD. Gwyliwch yr anifeiliaid ar y DVD. Beth am ddod i gael diwrnod o hwyl ar y fferm gyda Bethan a Sam?Mae llawer o bethau i'w gweld ac...
£7.99

Adio:

Diwrnod Prysur y Ffermwr/Farmer's Busy Day

Diwrnod Prysur y Ffermwr/Farmer's Busy Day

Dewch i helpu i gasglu afalau, i fwydo'r moch, i chwilio am oen sydd ar goll, a mwy. Cewch gwrdd 'r holl anifeiliaid ar y fferm ac 'r ffermwr hefyd...
£5.99

Adio:

Doctor Tedi

Doctor Tedi

Stori ddoniol i blant bach. Lwmpyn ar ei ben-glin, annwyd ar bawb yn yr ysgol, prifathro a'i draed yn drewi, a dim sn am ddoctor yn unman. Mae...
£4.99

Adio:

Drygioni Mog

Drygioni Mog

Stori ddifyr wedi ei darlunio'n hyfryd am gath ddu a llwyd sy'n gwlychu cadair esmwyth ei pherchennog mewn ofn wedi iddi dybio bod ei gardd wedi...
£4.50

Adio:Hawlfraint © 2018 Dref Wen. Powered by Zen Cart.