Dwyieithog
Eitem
Pris
Ffrindiau Gorau / Best Friends

Ffrindiau Gorau / Best Friends

Llyfr o ymadroddion cyntaf cyfarwydd i chi a'ch babi eu rhannu, gyda chymeriadau hyfryd o fyd yr anifeiliaid. Mae'r llabedi cadarn yn helpu'r babi...
£5.99

Adio:

Fy Fferm Fach Pi-Po! / My Little Peekaboo Farm

Fy Fferm Fach Pi-Po! / My Little Peekaboo Farm

Where are the animals hiding? Peekaboo! Lift the big flaps with Baby. Help Baby develop thinking and memory skills. Enjoy lots of fun! Ble mae'r...
£4.99

Adio:

Fy Lliwiau Cyntaf / My First Colours

Fy Lliwiau Cyntaf / My First Colours

Dysgwch am liwiau a llythrennedd gyda'r llyfr gair-a-llun cyntaf hwn. Learn colours and build vocabulary with this fun first word-and-picture book on...
£4.99

Adio:

Fy llyfr fferm cyntaf cyffwrdd a theimlo/ My first farm touch an

Fy llyfr fferm cyntaf cyffwrdd a theimlo/ My first farm touch an

Mwytha'r oen gwlanog , teimla fwng sidanaidd y ceffyl, a rhwbia'r gwallt garw. Mae'r llyfr geiriau cyntaf hwn yn helpu plant i ddatblygu eu sgiliau...
£5.99

Adio:

Fy Llyfr Geiriau Croes Cyntaf/My First Opposites Board Book

Fy Llyfr Geiriau Croes Cyntaf/My First Opposites Board Book

Llyfr bwrdd llun-a-gair lliwgar i gynorthwyo plant bach i ddatblygu geirfa a sgiliau llythrennedd wrth ddysgu am gyferbyniadau, gyda chyfieithiad...
£4.99

Adio:

Fy Llyfr Swyddi Cyntaf/ My First Jobs Board Book

Fy Llyfr Swyddi Cyntaf/ My First Jobs Board Book

Llyfr bordyn caled dwyieithog ar gyfer plant bach, yn cynnwys lluniau a geirfa sylfaenol am wahanol alwedigaethau a swyddi ar bob tudalen. A...
£4.99

Adio:

Fy Ngeiriau Cyntaf / My First Words

Fy Ngeiriau Cyntaf / My First Words

Llyfr bwrdd gair-a-llun cyntaf i annog plant bach i siarad ac i adeiladu geirfa.  Encourage young children to talk and to build vocabulary with this...
£4.99

Adio:

Garej Brysur/Busy Garage

Garej Brysur/Busy Garage

Gwthio, tynnu a throi ... mae cymaint o bethau hwyliog i'w gwneud yn y llyfr prysur hwn! Push, pull and turn ... there are so many fun things to do...
£4.99

Adio:

Geiriau Anifeiliaid/My First Animal Word Book

Geiriau Anifeiliaid/My First Animal Word Book

Llu o anifeiliaid cyfarwydd wedi eu harlunio'n ddeniadol a lliwgar ar gyfer plant bach a'u labelu'n glir yn y Gymraeg a'r Saesneg. Familiar farm and...
£4.99

Adio:

Geiriau o'm cwmpas/Words Around Me

Geiriau o'm cwmpas/Words Around Me

Llyfr codi fflap i blant bach.  6 fflap mawr i'w fflapio Hwyl plant bach!...geiriau am hoff bethau cartref, teganau, bwyd
£3.99

Adio:Hawlfraint © 2018 Dref Wen. Powered by Zen Cart.