Dwyieithog
Eitem
Pris
Cyffwrdd a Theimlo/Touch and Feel: Deinosor

Cyffwrdd a Theimlo/Touch and Feel: Deinosor

From rubbery Diplodocus to smooth-horned Triceratops, there are all sorts of textures to explore in this safe, sturdy book that encourages preschool...
£4.99

Adio:

Cyffwrdd a Theimlo/Touch and Feel: Lliwiau Anifeiliaid/Animal Co

Cyffwrdd a Theimlo/Touch and Feel: Lliwiau Anifeiliaid/Animal Co

O gangarŵ blewog i rheinoseros crychlyd, mae pob math o bethau i'w teimlo yn y llyfr saff, cadarn hwn sy'n annog plant i ddysgu cyn dechrau mynd...
£4.99

Adio:

Cyfres Codi a Gweld: Adeiladwyr/Builders

Cyfres Codi a Gweld: Adeiladwyr/Builders

Beth mae'r adeiladwyr yn ei wneud ar y safle adeiladu? Gwyliwch nhw wrthi'n brysur yn codi tŷ, yna codwch y llabedi i gael syrpris! What are...
£4.99

Adio:

Cyfres Codi a Gweld: Ffermwyr/Farmers

Cyfres Codi a Gweld: Ffermwyr/Farmers

Beth mae'r ffermwyr yn ei wneud? Gwyliwch nhw wrthi'n brysur yn gofalu am yr anifeiliaid, yna codwch y llabedi i gael syrpris! What are the busy...
£4.99

Adio:

Cyfres Elfed: Dyfala Pwy?/Guess Who?

Cyfres Elfed: Dyfala Pwy?/Guess Who?

Mae'r jyngl i gyd yn chwilio am ffrind newydd Elfed. Tybed pwy yw'r ffrind? Helpa'r anifeiliaid i ddyfalu pwy ydyw yn y llyfr bwrdd cadarn hwn sydd ...
£5.99

Adio:

Cyfres Elfed: Elfed yn Chwarae Cuddio/Elfed Hide and Seek

Cyfres Elfed: Elfed yn Chwarae Cuddio/Elfed Hide and Seek

Mae Elfed ac Aderyn yn chwarae cuddio. Coda'r llabedi i edrych y tu l i'r graig, ynghanol gyrr o eliffantod a thu l i glust Elfed! Mae'r llabedi...
£5.99

Adio:

Cyfres Gryffalo Bach: Anifeiliaid Bywiog/Lively Animals

Cyfres Gryffalo Bach: Anifeiliaid Bywiog/Lively Animals

Dysgwch am anifeiliaid bywiog gyda'r Gryffalo. Perffaith i bawennau bach!
£5.99

Adio:

Cyfres Gryffalo Bach: Lliwiau/Colours

Cyfres Gryffalo Bach: Lliwiau/Colours

Dysgwch am liwiau gyda'r Gryffalo - coch, gwyrdd, glas, melyn, oren a brown. Perffaith i bawennau bach!
£5.99

Adio:

Dan ai Jac Codi Baw/ Dan's Digger

Dan ai Jac Codi Baw/ Dan's Digger

Llyfr bwrdd lliwgar yn portreadu diwrnod prysur ym mywyd Dan yr eliffant a'i jac codi baw, gyda botwm corn ffug i'w wasgu. A colourful board book...
£3.99

Adio:

Dan Deinosor - Patrymau/Dan Dinosaur - Patterns

Dan Deinosor - Patrymau/Dan Dinosaur - Patterns

Chwyrlog, streipiog, igam-ogam ... mae Dan yn gweld patrymau ym mhob man. Ceir yma ddefnyddiau i'w cyffwrdd a'u teimlo. Addasiad dwyieithog o Davy...
£3.99

Adio:Hawlfraint © 2018 Dref Wen. Powered by Zen Cart.