Llyfrau Newydd
Eitem
Pris
Babi Cyffwrdd a Theimlo/Baby Touch and Feel: Lliwiau/Colours

Babi Cyffwrdd a Theimlo/Baby Touch and Feel: Lliwiau/Colours

O ieir bach yr haf sidanaidd i orenau lympiog, caiff Babi sawl cyfle i gyffwrdd a theimlo gyda'r llyfr hyfryd a diogel hwn sy'n hybu dysgu cynnar....
£3.99

Adio:

Brig-Ddyn

Brig-Ddyn

Un bore mae Brig-ddyn yn mynd hyd y ddl. Gwylia, O! gwylia. Beth sy'n dod ar dy l? Mae'r byd yn fyd peryglus i Brig-ddyn. Mae ci eisiau chwarae ag...
£5.99

Adio:

Carw Nadolig Olwen

Carw Nadolig Olwen

Ar Noswyl Nadolig, mae sŵn yn dihuno Olwen. Beth yw e, tybed? Mae hi'n benderfynol o weld beth yw e, felly mae hi'n dilyn y sŵn drwy'r...
£5.99

Adio:

Cyfres Elfed: Dyfala Pwy?/Guess Who?

Cyfres Elfed: Dyfala Pwy?/Guess Who?

Mae'r jyngl i gyd yn chwilio am ffrind newydd Elfed. Tybed pwy yw'r ffrind? Helpa'r anifeiliaid i ddyfalu pwy ydyw yn y llyfr bwrdd cadarn hwn sydd ...
£5.99

Adio:

Cyfres Elfed: Elfed yn Chwarae Cuddio/Elfed Hide and Seek

Cyfres Elfed: Elfed yn Chwarae Cuddio/Elfed Hide and Seek

Mae Elfed ac Aderyn yn chwarae cuddio. Coda'r llabedi i edrych y tu l i'r graig, ynghanol gyrr o eliffantod a thu l i glust Elfed! Mae'r llabedi...
£5.99

Adio:

Llyfrau Llabedwych: Lliwiau/Colours

Llyfrau Llabedwych: Lliwiau/Colours

Pa liw yw'r awyr? Pa liw yw'r haul? Llyfr bwrdd sy'n hwyl Llabedwych! What colour is the sky? What colour is the sun? A lift-the-flap board book...
£5.99

Adio:

Morfil y Storm

Morfil y Storm

Mae Noi a'i dad yn byw mewn tŷ ger y mr. Mae ei dad yn gweithio'n galed fel pysgotwr ac yn aml, ei unig gwmni yw eu chwe chath nhw. Felly un...
£5.99

Adio:

Pawb ar y Bws i Bobo!

Pawb ar y Bws i Bobo!

Mae Galo a Fatima'n llwytho'r bagiau ac mae Ali Mawr eu tad yn gyrru'r bws. Helpwch gyfrif dau feic, saith melon a deg ir, hyd yn oed! Addasiad...
£5.99

Adio:

Pengwin yr Eira

Pengwin yr Eira

Yn yr Antarctig rhewllyd mae un pengwin bach chwilfrydig yn penderfynu mynd i weld yr i a'r eira a'r mr. Ar ei daith mae'n gweld dau forfil glas,...
£5.99

Adio:

Taith i Rufain

Taith i Rufain

Gwanwyn heulog yn Rhufain, ar awdur ai wraig yn crwydro i fyny ac i lawr y bryniau chwedlonol, o goridorau cain y Vatican i balasau adfeiliog y...
£7.99

Adio:Hawlfraint © 2018 Dref Wen. Powered by Zen Cart.