Llyfrau Newydd
Eitem
Pris
Babi Cyffwrdd a Theimlo/Baby Touch and Feel: Lliwiau/Colours

Babi Cyffwrdd a Theimlo/Baby Touch and Feel: Lliwiau/Colours

O ieir bach yr haf sidanaidd i orenau lympiog, caiff Babi sawl cyfle i gyffwrdd a theimlo gyda'r llyfr hyfryd a diogel hwn sy'n hybu dysgu cynnar....
£3.99

Adio:

Bananas Glas: Nefydd y Marchog Drygionus a'r Ceffyl Hedegog

Bananas Glas: Nefydd y Marchog Drygionus a'r Ceffyl Hedegog

Mae'n ddiwrnod y twrnamaint yng Nghastell Crecian, ond a all Dilys y Ddraig gadw Nefydd, y marchog drygionus, rhag mynd i helynt? It's the day of the...
£4.99

Adio:

Cyfres Bananas Gwyrdd: Trychinebau Deinosoriaid

Cyfres Bananas Gwyrdd: Trychinebau Deinosoriaid

Stori hwyliog am ddeinosoriaid ar gyfer plant sy'n dechrau dysgu darllen, ynghyd chyfle i liwio'r creaduriaid mawr. Mae Sam a Rosa yn gweld wyau...
£4.99

Adio:

Cyfres Elfed: Dyfala Pwy?/Guess Who?

Cyfres Elfed: Dyfala Pwy?/Guess Who?

Mae'r jyngl i gyd yn chwilio am ffrind newydd Elfed. Tybed pwy yw'r ffrind? Helpa'r anifeiliaid i ddyfalu pwy ydyw yn y llyfr bwrdd cadarn hwn sydd ...
£5.99

Adio:

Cyfres Elfed: Elfed yn Chwarae Cuddio/Elfed Hide and Seek

Cyfres Elfed: Elfed yn Chwarae Cuddio/Elfed Hide and Seek

Mae Elfed ac Aderyn yn chwarae cuddio. Coda'r llabedi i edrych y tu l i'r graig, ynghanol gyrr o eliffantod a thu l i glust Elfed! Mae'r llabedi...
£5.99

Adio:

Diwrnod Prysur y Ffermwr/Farmer's Busy Day

Diwrnod Prysur y Ffermwr/Farmer's Busy Day

Dewch i helpu i gasglu afalau, i fwydo'r moch, i chwilio am oen sydd ar goll, a mwy. Cewch gwrdd 'r holl anifeiliaid ar y fferm ac 'r ffermwr hefyd...
£5.99

Adio:

Dwed Hel!/Say Hello!

Dwed Hel!/Say Hello!

Llyfr stori a llun hwyliog yn dathlu'r ffyrdd gwahanol o gyfarch ffrindiau a theulu, anifeiliaid a phawb! Bydd y testun bywiog a'r darluniau llachar...
£5.99

Adio:

Llyfrau Llabedwych: Lliwiau/Colours

Llyfrau Llabedwych: Lliwiau/Colours

Pa liw yw'r awyr? Pa liw yw'r haul? Llyfr bwrdd sy'n hwyl Llabedwych! What colour is the sky? What colour is the sun? A lift-the-flap board book...
£5.99

Adio:

Pawb ar y Bws i Bobo!

Pawb ar y Bws i Bobo!

Mae Galo a Fatima'n llwytho'r bagiau ac mae Ali Mawr eu tad yn gyrru'r bws. Helpwch gyfrif dau feic, saith melon a deg ir, hyd yn oed! Addasiad...
£5.99

Adio:

Y Prawf Goglais

Y Prawf Goglais

A fyddet ti'n pasio'r prawf goglais? Cei weld yn yr antur ddoniol hon, gyda darluniau Adrian Reynolds, sydd wedi ennill gwobrau am ei waith.
£4.99

Adio:Hawlfraint © 2017 Dref Wen. Powered by Zen Cart.